Aktivní naslouchání

27.09.2022

Aktivní naslouchání je často doporučováno s ohledem na jakoukoli profesionální interakci, jako například mezi nadřízeným a podřízeným, terapetu a klient. Navzdory tomu se ale dá uplatnit vždy, když je třeba druhé straně naslouchat. Aktivní naslouchání totiž není o nás, ale dáváme tím prostor druhé straně. Té, která potřebuje vyslyšet, či si na něco přijít. Profesionální koučování je vždy a plně o aktivním naslouchání. Kouč maximalizuje svou pozornost na svého klienta. Nejen na jeho slova, ale i činy, posunky, emoce, zbarvení slov a čím jsou doprovázeny v jeho těle. V tu chvíli můžeme hovořit o ko-aktivním koučování. Stejnojmená kniha popisuje aktivní naslouchání do 3 úrovní, já je dělím do 6ti celkem. Pokud je budeš mít na paměti, rozhovor bude kvalitnější, vztahy s druhou stranou důvěrnější a zdravější. Aneb vše je o komunikaci.

Výhody aktivního naslouchání?

👉Budují důvěru, bezpečí a otevřenost.

👉Prohlubují konverzaci za strach a obavy.

👉Vytvářejí možnosti hledání příležitostí.

1. 100% pozornost - Soustřed svou mysl pouze na druhou stranu. Jakmile začneš myslet na cokoliv jiného, bloudí ti tam nutkání říct radu či vyjádřit se a soudit, obratem se opět zaměř na toho, kdo sedí před tebou. Tvé myšlenky tu teď nejsou podstatné. Je důležité vnímat druhou stranu, ne tebe.

2. Otevřené otázky - Ty vedou k definování, popisování a prohlubování myšlenek. Uzavřené (ANO/NE) uzavírají i diskuzi.

3. Naslouchej intuici - Máš pocit, že se druhá strana něčemu vyhýbá, že je něco mezi řádky nebo bloudí ve vzduchu? Uchop to a řekni to nahlas. Intuice je podceňovaná, ale jedná se o energii, či napojení, které během aktivního naslouchání vzniká mezi oběma stranami. Inutice může usnadnit debatu, a rychleji dojít k řešení. Vždy je ale dobré zmínit, že jde o Váš pocit a se svolením se na něj zeptat - tedy nejde o radu, ale o otázku. 

4. Parafrázuj a ověřuj - Je důležité si ověřovat validnost informací a odsouhlasit si, že obě strany rozumí probíranému tématu i předávaným myšlenkám. Parafráze umožňuje nalézt vhodná pojmenování a ověřování vytváří důvěru, že opravdu aktivně nasloucháme. 

5. Vnímej a zrcadli emoce - Slova jsou jen 10% toho, co zpráva nese. Emoce, zbarvení a intonace projevu, jemné posunky v těle skrývají mnohé. Jsme bytosti založené na emocích a pocitech. Vnímej a společně popisujte, co se děje v a s tělem.

6. Shrň vše podstatné - Čas od času a na závěr, shrňte vše důležité, co bylo řečeno.

Je to jen střípek toho, o čem aktivní naslouchání je. Chceš se dozvědět více? Ozvi se a mrkneme na to. Máš pocit, že v nějaké oblasti pokulháváš? Nevadí, vždy je individuální cesta, jak s tím pracovat. Pokud nemáme cit pro empatii, stále můžeme aktivně naslouchat a být empatický lídr, rodič nebo přítel. Je to dovednost a dovednost se musí budovat.