Chraňme si své hranice

11.09.2022

Máš někdy pocit, že se omlouváš za věci, které jsi neudělal? Nebo nadměrně říkáš ano namísto vyjádření svého ne? Či snad se občas cítíš v situaci prázdně, vykradeně, ohroženě, nebo i poníženě a nevyslyšeně? Pak zřejmě někdo porušil tvé hranice. 

Dnešní doba na nás klade hodně požadavků. Ať už je to potřeba vše stíhat, zalíbit se, prosadit se, mít svůj názor, přizpůsobit se. Jestliže naše psýcha funguje na bázi moci - vlivu - kontroly, kontrola je to poslední, co dnes máme pevně v rukách. S tím se pojí i úzkosti, strach a nejistoty, které vedou k oslabení naší psychiky. 

Pokud chceme zachovat mentální zdraví a pohodu, je třeba vždy pamatovat na své hranice, limity a hodnoty, které jsou pro nás přirozené, ba dokonce životně důležité. Každý z nás má právo na vyjádření svého postoje. Součástí je samozřejmě odpovědnost za dané vyjádření, co se s tím nese. Mohli bychom hranice rozdělit do osmi oblastí, se kterými se setkáme téměř na denní bázi. 

Znáte své hranice? Víte, co Vám říkají, a co Vám přinášejí? Spojme se a mrkneme na ně, aby příště Vám je již nikdo neohrozil. 

Fyzické hranice - osobní prostor

Asi nejznámější hláškou je úryvek z filmu Hříšný Tanec "Tohle je tvůj taneční prostor, tohle je můj taneční prostor." Jinými slovy se jedná o vzdálenost, fyzickou i duševní, mezi námi a druhými lidmi. Vzdálenost mezi námi a druhým objektem způsobuje v mysli elektrické synapse, také vibrace, které probudí náš pud sebezáchovy a je vždy individuální. Náš mozek podprahově zkoumá nejen dotyčný objekt, ale vše kolem nás. Jak s tím pracovat?

- vyslovte jasně hranice vašeho prostoru
- dovolte druhým zachovat si svůj prostor

Emoční hranice a hranice myšlenek

Emoce i myšlenky jsou přirozené. Jsou důsledkem našich zkušeností, tužeb a snů. Nelze nemyslet, nelze necítit. Nemůžeme mít pod kontrolou v každé situaci jejich zjevení, nýbrž můžeme mít vědomou kontrolu nad tím, jak s nimi budu pracovat. Jak myšlenku uchopím a změním ji v realitu, jak emoci popíši, přijmu a zpracuji. 

- jak mě ovlivňuje to, na co myslím? Musím se tím zabývat? Potřebuji tu myšlenku? 

- Co aktuálně cítím? Jak to mohu popsat? Kde to cítím? Co s tím potřebuju udělat?

Verbální hranice

Dnešní online doba umožnila se schovat za displeje našich zařízeních, zatímco zveřejňujeme naše postoje a myšlenky. Pokud ale přijde osobní interakce, zůstáváme v tichosti a stranou. V momentě, kdy máme vyjádřit zejména své obavy, hodnoty nebo potřeby, převládne nás pocit nejistoty, paralýzy a otupělosti, kdy volíme ústupky namísto, abychom vyložili karty na stůl. 

Otázkou zůstává, co je to nejhorší, co by se mohlo stát? 
Co je to, co opravdu chci říct?
Co potřebuji ze sebe dostat ven? 

Časové hranice - prostor priorit

Čas je drahý zdroj a všem nám je dán stejně. Nelze stíhat vše, proto je třeba umět se rozhodnout a přijmout své volby. Jak chceme trávit čas je naším rozhodnutím. S tím je třeba akceptovat i důsledky vyvolané naší volbou. Můžeme utratit 3000 za boty nebo za svůj rozvoj. Můžeme jít do kina s přáteli nebo být doma sám. Můžeme si pustit Netflix nebo si přečíst knihu. Můžeme neustále se snažit vše dohnat nebo se zastavit a nadechnout se. 

- Co je optimální výsledek našich rozhodnutí?
- Kde v našich rozhodnutích stojíme my?

Pracovní hranice - prostor znalostí

Volba prvního zaměstnání vždy definuje naši životní dráhu. Ne! Nikdy není pozdě začít znova. Je důležité najít, co nás baví, co nám jde a naplňuje. Když už práci máme, tak zda jsme vedeni k tomu se věnovat své náplni a máme k tomu veškeré potřebné prostředky, včetně těch, které máme sami v sobě. A pokud ty prostředky nejsou, zda máme cesty je získat. Ať už zaměstnavatel pomůže, trh práce nabízí, či zda my sami chceme.

- Kdy a při čem cítím své FLOW/naplnění?
- Co mohu udělat zítra jinak a lépe?

Finanční hranice - prostor majetku

Peníze jsou relativní proměnná. Kolik je dostatek peněz? Mohu si dnes za tu samou hodnotu koupit za rok ten samý majetek, zboží, dárek? Víme, jaká je naše minimální, nominální a absolutní hodnota? Kolik je spodní limit, který chceme vždy mít u sebe, na účtě, v investicích? V čem spočívá vnímaní našeho bohatsví nebo hodnoty? 

- Kolik potřebuju ke svému dni? 
- Co je spodní hranice, kterou chci udržet?
- Kam chci investovat?
- Co pro mě znamená riziko?

Spirituální hranice - prostor hodnot

Každý máme právo na to žít svůj život dle svých hodnot, potřeb, plnit si sny a dosahovat cíle, dokud jsou naše cíle etické a morální. Je důležité si zjistit své vnitřní hodnoty, přes které by nikdo neměl překročit. Vnímání sebe sama a střežení si svého vlastního já je to jediné, s čím se rodíme a s čím odcházíme. 

- Co je má největší hodnota? 
- Co nechci, aby se nikdy u mě změnilo?
- Co obdivuji na dětech? Na lidech, který mě inspirují? Čím je to pro mě důležité?
- Jak moc to ovlivňuje druhé?

Sexuální hranice - prostor bezpečí

Bez ohledu na výčet orientací, řazení, pohlaví či potřeb, je to stále naše preference volby, která nám pomáhá se najít a žít v integritě. Nežijeme, abychom potěšili druhé, ale sami sebe a zároveň neohrozili druhé. Sexuální hranice tvoří bezpečí pro nás i pro druhé. 

- Ne, znamená NE. 
- Má orientace je mým přirozeným štěstím.
- Kondom není sprosté slovo.
- Mé tělo, mé srdce, můj chrám.
- Sexuální hranice, orientace není to samé, co sexuální deviace.