Jak si zvýšit pozornost?

01.12.2022

Umění udržet si pozornost se nezíská přes noc. Často a hodně záleží, k čemu pozornost potřebujeme ubírat, kolik energie na ní potřebujeme alokovat a k čemu nám má být prospěšná. Pozornost je stav mysli, kdy se maximálně soustředíme na aktuální prožitek, ztrácíme se v pojetí času i prostoru a získáváme nejoptimálnější výsledky. 

Míra soustředěnosti se ztrácí s vnějšími i vnitřními vlivy, a díky moderním technologiím neustálou potřebou být ve střechu a na příjmu. Součástí tohoto paradoxu je předpoklad sociálních sítí, které mají sbližovat, ale naopak nás oddalují a dle posledních studií jsou podkladem úzkostí moderní doby. Možná proto čím dál víc lidí vyhledává cesty, jak si pozornost zvýšit a eliminovat okolní i vnitřní ruchy.

Pokud se nejen v práci chceme dobře soustředit, dosáhnout lepších výsledků a dokončit rozdělané práce, aniž bychom byli rušeni, je možnost se držet těchto šesti jednoduchých kroků. 

UKLIĎ SI - Prostor jako takový je základním vstupem vnějšího ruchu. To, jak vypadá náš stůl, co vše vidíme kolem sebe, kde pracujeme, ovlivňuje naše tempo. Zrak je pro mnohé 80% smyslovým zdrojem vjemu. Chci-li se lépe soustředit na práci, je třeba věnovat dostatek času přípravě. Ta může spočívat v uklizení si pracovní plochy, příprave podkladů, dokumentů, informační zdrojů nebo pracovních pomůcek. Čím méně se v následné vykonávané akci musím vzdálit a vyrušit myšlenkou, že mi něco schází nebo vadí, tím efektivněji si proces užiji a dosáhnu cíle. 

ZASTAV SE - Než se pustíš do samotné práce, je dobré se zastavit. Můžeme k tomu využít techniky jako je >> STOP <<. Cílem je si uvědomit, co chci dělat, čeho chci dosáhnout, jak dlouho mi to bude trvat a čím bych měl/a aktuálně začít. Důležitá je tu sebereflexe a ujištění, že jsme i my osobně energeticky naladěni na danou práci a máme veškeré vnější, ale i vnitřní podmínky, abychom si daný proces užili nebo z něj alespoň vytěžili příležitostné maximum.

PLÁNUJ - Některé aktivity je lepší naplánovat. Zamyslet se nad posloupností, jaké kroky je třeba udělat jako první a čím naopak končit. Zhodnoť si zejména, kolik času se reálně dané oblasti můžeš věnovat, zda máš vše podstatné k dokončení, kdo nebo co ti s tím může pomoci, a v neposlední řadě, jakou hodnotu dokončení ti přinese. Nenechávej si to v hlavě. Dej to na papír, dej tomu smysl.

ELIMINUJ OKOLÍTo, kde pracujeme, co je kolem nás, co vnímáme našimi smysly, je zdrojem pro vyrušení. Náš mozek se snaží vnímat potenciální hrozby, propojuje to s pamětí a vzpomínkami, kdy z hrozby se může rychle stát příležitost, věnovat se něčemu jinému. Pokud se nechceme nechat rozptylovat, musíme si nastavit také podmínky, které nás nevyruší. Ať už to bude odložení telefonu na druhou stranu místnosti nebo displejem dolů, zavřít se v nerušené místnosti, snad si pustit motivační hudbu. U té ale pozor! Nepouštějte si podcasty nebo videa, je to zdroj zájmu = vyrušení.

ŽÁDNÝ MULTITASKING - Veškeré studie již několikrát prokázaly, že multitasking jako takový neexistuje. Vědomě na kognitivní bázi se můžeme věnovat pouze jedné aktivitě, abychom jí mohli dát plnou pozornost. Chceme-li se tedy soustředit na jednu věc, aktivitu, činnost, pak se vyhněte podružným aktivitám jako telefonování, podcasty, rozhovor nebo odbíhání k vaření. 

AKTIVNÍ PAUZY - Jak poukazuje i obrázek níže, naše soustředění, i za předpokladu předchozích příprav, je limitováno časem. Soustředění jako takové je pro mozek ohromný energetický výdaj. Proto je potřeba si udělat pauzu, alespoň dvacet minut. Ta pauza by měla směřovat k jiné aktivitě, jinému prostředí a vjemu okolí. Jdi se projít, protáhni se, podívej se z okna, věnuj se dechu nebo si zamedituj. Naše pozornost vydrží maximálně kolem devadesáti minut, kdy následně mozek již začne alarmovat: "chci dělat něco jiného, tohle je dlouhý a potřebuju změnu". 

Chceš přijít na to, jak se lépe soustředit pro dosažení maxima? Ozvi se a projdeme to společně.