Na slovech záleží: CHCI a MUSÍM

05.01.2023

Volba slov určuje další směr, jakým se vydává naše mysl. To co říkáme, je to, co následně podvědomí slyší a zafixuje si. Určuje to nejen směr diskuze, ale i naši energii, vůli, motivaci a odkázanost obsahu rozhovoru. Mnohá naše selhání, smutky, zklamání a nedorozumění mohou pramenit právě ze špatné či mylné volby slov.

Protože je začátek roku, mnozí si dávají předsevzetí a cíle. Více o tvorbě cílů, vizí a předsevzetí v mém předchozím článku - https://www.mindaware.cz/l/cesta-za-svymi-cili/

Jedním z dalších kroků je právě volba slov mezi MUSÍM a CHCI. Každé slovo s sebou nese jiný energetický náboj a vkládá do podvědomí jinou zprávu. 

MUSÍM - slovo evokuje nátlak z venčí. Energie je tedy vnější a naše mysl přejímá toto slovo jako cizí požadavek, který bychom měli splnit. Jak často jej ale užíváme ve spojení s tím, co bychom chtěli my sami? 
😵Musím začít cvičit.
😵Musím už zavolat babičce.
😵Musím se sebou něco už dělat.

Aby spojení JÁ + MUSÍM fungovalo, je třeba jej užívat zejména ve spojeních, kdy externí zadavatel nebo obecně platné pravidlo mělo vyšší váhu. Ve chvílích, kdy je tu vyšší autorita, která určuje směrem a já jsem odkázán naplnit toto očekávání. 
✔️Musím přijít do práce včas, začíná-li mi směna od 9:00. (jinak porušuji pracovní kázeň a ponesu následky)
✔️Musím vyzvednout děti ze školky. (nebo tam budou čekat a učitelce se to nebude líbit, taky by děti nemusely být znovu přijaty).
✔️Musím zaplatit nájem. (taky mohu skončit na ulici)

Pokud však chceme měnit své návyky, osobnostně růst, budovat si motivaci a učinit změny, je třeba více využívat slovo CHCI. Možná z výchovy od rodičů jsi slýchával/a, že je to neslušné. V případě, kdy mluvíme s další osobou je vhodné užít asertivnější metody, i když jsou situace, kdy toto spojení má svou pevnou půdu pod nohama. Zejména tehdy, kdy stavíme osobní podmínky, které neomezují druhé, ale vytyčují hranice.
👎Já chci, abys mě poslouchal.
👎Já chci, aby sis uklidila pokojíček.
👍Já chci být vyslyšen a pochopen.
👍Já chci, aby mé osobní hranice nebyly překročeny.

Pokud něco vyžadujete sami od sebe, je třeba být sebecentrický/á, protože vedete rozhovor se svým egem a podvědomím. Je třeba vzít otěže do rukou. Náš mozek tímto spojením vkládá energii do obsahu a v případě spojení JÁ + CHCI ukládá informaci důležitosti. V průběhu koučování proto správný kouč sleduje a vnímá volbu slov ve chvíli, kdy se stanovují akční kroky. V momentě vyslovení tohoto spojení se změní i tón hlasu, zabarvení a motivace. 

Zkus i ty si stanovit jednoduché týdenní cíle ve spojení JÁ + CHCI a uvidíš ten rozdíl. Zaměř se, že již při zadávání jsi konkrétní. Můžeš začít něčím jednodušším, jako například:

🌿Já chci jít tento týden cvičit alespoň jednou.
🌿Já chci na víkend jet na chatu.
🌿Já chci dočíst rozečtenou knihu.
🌿Já chci si jít koupit něco na sebe.
🌿Já chci strávit s dětmi dnes více času.
🌿Já chci doma uklidit, ať mám v neděli čas pro sebe.

Pohraj si s volbou slov mezi já MUSÍM / CHCI. Pokud bys chtěl/a si to projít se mnou, ozvi se na #mindfulnesscoaching a podíváme se tomu na zoubek. Já chci, abys rostl/a a udělám pro to své maximum.