OUBAITORI: síla neporovnávání se s druhými

15.04.2023

Naše společnost bývá vysoce kompetitivní. Neustále sebe porovnáváme s druhými, jejich výsledky a úspěchy. Snažíme se být nebo získat to, co mají druzí a přehlížíme tím své vlastní bohatství, dovednosti a možnosti. Například SoMe (SocialMedia) jsou dokonalou ukázkou. Sledujeme lidi úspěšné, co dokázali to, co my ne, mají lepší těla, lépe vaří, jsou vtipnější, mají perfektní domy, auta a vždy jsou na cestách, když zrovna my chceme. V danou chvíli upadáme do úzkostí a stresu. Mysl je přehlcena myšlenkami "proč já nemám to, co oni". Nebo fitness, vzdělání, pozice ve firmě i společnosti, to vše jsou pole, kde soused má v našich očích víc a je dál, než my. Tyto vjemy působí na podvědomé úrovni. V nás se obratem začne vyplavovat kortizol, snižuje se hladina dopaminu. Dopamin je pro osobní růst a úspěch klíčový, neboť umožňuje překonávat překážky a vnímat radost z dosažených cílů. 

Přitom nevidíme, nevnímáme nebo odmítáme znát a pochopit pouť a pravdu na pozadí námi sledovaného úspěchu. Tím začínáme být slepí vůči našemu potenciálu, štěstí a vlastnímu růstu.

OUBAITORI je japonský idiom a jeden ze 7 principů spokojeného a naplněného života. Slovo samotné je složeno ze 4 ovocných stromů: japonská třešeň, švestka, broskev a meruňka.

Příběh skrytý za tímto významem je ve své podstatě jednoduchý. Tyto stromy běžně rostou jeden vedle druhého. Všechny kvetou na jaře, jen v jiném období. Mají jiné tvary, květy a plody. Jejich přínos pro své okolí je individuální s dopady na přírodu i ostatní stromy.  Nepotřebují se stát jiným stromem. Mají svůj úděl a zaměřují se na vlastní rozvoj, sílu a dokonalost ke splnění svého účelu.

Je přirozené vyhledávat zkušenější, znalejší, úspěšnější. To důležité se neskrývá v kopírování a touze mít to samé, ale v najití cesty a osobního poslání, která umožňují naplnit vlastní potenciál. Však i benchmark samotný je manažerský nástroj k porovnání a následná adaptace má vzejít z interních systémů a zvyků, nikoliv přejmout cizí nastavení.


Jak přivítat OUBAITORI do svého života? 4 body k ukončení pomyslně nekonečné kolečka trápení se z porovnávání.

⛩️ Inspiruj se druhými a hledej vlastní cesty.

⛩️ Projevuj vděčnost za již ušlou cestu a získané zkušenosti.

⛩️ Přijmi své silné, ale i slabé stránky, objev svůj potenciál.

⛩️ Porovnávej se sám se sebou. Každý večer si řekni, co ses dnes dozvěděl/a a co zítra můžeš udělat ještě lépe.


OUBAITORI je životní učení, které umožňuje:

🌿pozitivní přístup a myšlení

🌿nalézt osobní štěstí

🌿věnuje se přítomnosti

🌿umožňuje přijmou sama sebe


Najdi svůj směr, kterým budeš růst. Inspiruj se úspěšnými, ale jdi svou cestou. Nesnaž se stát se někým jiným, neporovnávej se s druhými. Žij ve své vlastní integritě a osobním poslání. Najdi si v životě vzor, mentora a učitele, který ti pomůže růst tvým tempem, za tvými cíli, za pomocí uchopení tvého vlastního potenciálu. Naším největším srovnáním jsme vždy my sami.

Všímavé dny osobního růstu,
Petros

#oubaitori #happiness #happinesscoach #mindfulnesscoach

T. Roosevelt pravil "Porovnávání se je skrytý zloděj radosti."