Vztek je víc, než to, co vidíme

30.08.2022

VZTEK JE MNOHEM VÍC

Je snadné soudit druhého podle jeho emocí. Vidíme naštvaného jedince a ihned jej odpíšeme, že je jednoduše vzteklý. Když pláče dítě, ne vždy je jasné, proč a co se za tím skrývá. Přesto se zajímáme, abychom to vyřešili. Jaké by to bylo mít stejný přístup i k dospělým? 

Jak byste chtěli, aby se k Vám lidé chovali, když jste naštvaní? Na tuto otázku jsem se zeptal lidí ve svém okolí a odpovědi byly různé, poměrně nečekané:
👉chci, aby mě někdo vyslechl
👉chci, aby mě někdo pochopil
👉chci mít klid
👉chci být sámne
👉chci být sám
👉chci, aby si někdo ke mně sedl

Kolik z nás raději naštvaného člověka obejde, přehlédne, opustí nebo se sám naštve. Nedovolme, aby nepochopení stálo mezi námi a okolním světem. Mluvme spolu, dejme si prostor, pochopme své emoce, tím začneme chápat i druhé.