Kdo za vše může?

26.12.2022

Veškeré naše reakce, myšlenky, jednání, pohnutky a chování jsou určeny naší myslí. Kdykoliv se cítíme být přehlcení nebo máme pocit úzkostí, smutku, radosti, vše se odráží od toho, co se odehrává v naší mysli a jak vše reaguje náš mozek. 

Právě náš mozek neustále ukládá veškeré informace, které kolem sebe sbírá skrze naše smysly, ale i je neustále porovnává s tím, co už zažil či čemu je to podobné. Proto si v mnohých situacích, kdy se cítíme být bezradní, ve slepé uličce či lapeni v myšlenkovém tornádu, můžeme říct: "to zas ten můj mozek". 

Je důležité se naučit porozumět nejet našemu mozku, ale i našim myšlenkám. Odkud proudí, co představují a jak s nimi můžeme pracovat. 

"Poznání sebe sama je počátkem vší moudrosti." - Aristoteles

V mnohých situacích totiž náš mozek jednoduše propadá zbytečné myšlenkové hysterii. Zobrazuje myšlenky a přijímá pocity, které nejsou založené na realitě nebo pravdě. Vytváří spirály myšlenkových map, které se snaží jen objektivizovat to, co aktuálně prožíváme. 

Náš mozek totiž nerozpozná, co je minulost, budoucnost, a zda to, co si vizualizuje nebo vidí je realita. Vše, co prožíváme, vzpomínáme nebo vykreslujeme, je pro náš mozek realitou. Proto, když si něco dokážeme živě představit, aktivují se v mozku ta samá centra, jako kdybychom to opravdu dělali. Síla představivost má tedy důležité místo při pochopení sebe sama a tím ovládnutí situací, ve kterých se pohybujeme. 

Když náš napadají různé myšlenky, než na ně začneme reagovat, či je prohlubovat a propadat tak myšlenkovým spirálám, můžeme se zastavit a tvořit dialog. Zkus si v tu chvíli odpovědět na tyto dotazy:

🌿Odkud přicházíš?
🌿Co mi přinášíš za zprávu?
🌿Co mi chceš naznačit?
🌿Kam mě chceš svést?
🌿Jak moc jsi příhodná této situaci?

V daných situacích, kdy se cítíme bezradní je dobré si uvědomit, co chceme mít, a co můžeme mít pod kontrolou. Tyto tři otázky si můžeš v rychlosti odpovědět:

🌿Co aktuálně chci mít pod kontrolou?
🌿Jak moc to mohu ovlivnit?
🌿Co ještě nemám a mohu mít pod kontrolou?

Může si případně přečíst celý článek a pustit video k tomuto tématu na odkaze:  ZDE

Chceš to projít společně? Chceš se naučit porozumět své mysli, pocitům, ulevit si od stresu a zklidnit svou mysl? Ozvi se!