Umíte pozdravit nebo urazit

11.01.2022


🧔🏽‍♂️: "Ahoj, Lenko, děkuji za tvůj čas, krásný den, Petros".
🗣: "Ahoj, Petře, i já."


Poměrně často se setkávám s lidmi, kteří chybně oslovují druhé. Může se to zdát jako banalita, přesto se jedná o první nebo poslední dojem, který může ovlivnit, jakým směrem se strhne následná kooperace nebo komunikace. Základy etikety tvoří byznys a otevírají dveře jakékoliv spolupráci. Ptal jsem se různých přátel a kolegů, jak to vnímají a výsledek se dá rozdělit do tří stavů:


🚫už jsem se smířil/a s tím, že všichni komolí mé jméno;
🚫vadí mi, že mě oslovují jinak, ale tak asi je to jedno;
🚫neřeším to, ale mám radši, když je to .....


Chceme-li vytvářet dobré partnerské vztahy, je třeba se vyhnout podlomení respektu nebo vyvolání pochybností nejen v prvních vteřinách prvního dojmu, který vytváříme.


🤝 RESPEKTUJTE, JAK SE DRUHÝ PŘEDSTAVUJE:
Například sám se rád ptám, jak mám druhé konkrétně oslovovat, případně, zda se mám nějakému oslovení vyhnout. Volba a tvar oslovení je vždy na tom, kdo se představuje a na nás je to maximálně respektovat. Přece nechceme zvolit oslovení, které je druhému nepříjemné. Pokud tedy se kolegyně představí či podepisuje jako Denda, nebudeme ji oslovovat Deniso, Denisko, Deny, pakliže se sami tak spolu případně nedohodnete jako možné alternativy. Jde o to, že nemůžeme vědět, zda třeba určitý tvar nemá druhá strana spojený s nějakou nepříjemnou zkušeností či událostí. Zejména musíme být opatrní, pokud jde o jména jako Kateřina vs. Katka, Pavlína vs. Pavla, Josef vs Jozef, apod.


🤝 POKUD NEROZUMÍTE, ZEPTEJTE SE ZNOVA
Přeslechnout nebo nerozumět je lidské. Než tu vytvářet složité češtinářské mechanismy a obšírná souvětí, jen abychom se vyhnuli oslovení, či zkomolit někomu jméno, snazší je se jednoduše dotázat, zda by druhá strana mohla své jméno zopakovat, případně, jak si přeje být oslovována. Přeci jenom, snadno se mohou zaměnit jména jako Dana, Hana, Jana, Johana, Jolana, apod. Poukážete tím tak na Váš zájem o druhou osobu, aby se ve Vaší společnosti cítila přívětivě, pozitivně a pohodlně.
Vždy je třeba mít na paměti #respekt. Tak jako my si volíme, jak chceme být oslovení, to samé právo má ten druhý. Otevírejme dveře ke zdvořilé komunikaci.