Workshops

Mindfulness
Mindfulness

MINDFULNESS

🌱STOP panice a úzkosti, uklidni svou mysl;

🌱uvolni se od stresu a znovu se nadechni;

🌱pochop své myšlenky, strachy, pocity.

Během jednodenního kurzu se naučíš lépe vnímat své tělo, pocity a myšlenky. Mindfulness nás učí zaměřit se na přítomnost a tím uchopit svůj potenciál růstu a harmonie. S klidnou myslí přichází příležitosti, které můžeme celou dobu přehlížet. Dovol si zpomalit, abys mohl ještě více přidat.

#happiness #mindfulness #positivemind #stressmanagement

Time management
Time management

TIME MANAGEMENT

⏳Času máme všichni stejně, nauč se ho zvládat;

⏳uchop své priority a zorganizuj si život;

⏳nastol svému život work-life harmony.

Čas je to, co chceme nejvíce, ale nejhůře jej užíváme. Pochop své priority a potřeby, zorganizuj si své to-do a najdi v něm smysl. Dovol, aby seznam aktivit sloužil tobě a ne ty jemu. Odnes si jasný směr a plán, jak efektivněji zvládat svou pozornost, energii a alokovat čas pro maximalizaci osobního benefitu.

#timemanagement #priority #worklifebalance #pozornost

Paralingvistika
Paralingvistika

PARALINGVISTIKA - UMĚNÍ ŘEČI

🔈Umět říct své myšlenky s důrazem, pokorou a odhodláním?

🔈Zvládat prezentace i před širším publikem?

🔈Zbavit se stresu z vystupování?

Tento workshop je pro každého, který si chce zopakovat nebo naučit se mluvit, jednat a předávat své myšlenky. Komunikace není jen o slovech, je o vystupování, dýchání, emocích a zábavě. Nejde jen o to, co říkáme, ale i jak to říkáme. 

#communication #mindfulspeaking #paralinguistics