Mindfulness & Awareness

Minulost je ve vzpomínkách, budoucnost v představách, přítomnost jsem já.

Co je Mindfulness?

Mindfulness, tedy všímavost, je věděcky ověřená oblast, která nám pomáhá si uvědomovat sami sebe právě tady a teď

Přecházíme z přežívání na účelné bytí. Uvědomování si vlastních hodnot, smyslů a vjemů nám pomáhá čelit strachům, stresům, pracovat s emocemi a přijmout věci také, jaké opravdu jsou

Mindfulness můžeme popsat jako vlastní vědomou existenci v přítomnosti bez soudů nebo očekávání. Umožňuje navyšovat vlastní efektivnost v každodenních procesech, zbystřit mysl, usnadnit rozhodování a znovu se nadechnout pod tíhou všedních denních úkolů a požadavků. 

Mindfulness pojímá až 9 principů, které pomáhají najít klid, soustředit se a užít si život v tom nejlepším možném světle. 

Jsem držitelem M.B.S.R. (Mindfulness-based Stres Reduction) certifikace Univerzity of Massachusetts - USA. Provedu vás cestou zpět k přítomnosti, vnímání emocí a myšlenek, ke klidu a pohodě.

Co je Awareness?

Awareness je dalším krokem od mindfulness a znamená aktivní "zvědomování". V momentě, kdy vnímáme sebe a okolí, přichází čas na zvědomění vlastních hodnot, potřeb a umět to dát sobě, ale i okolí najevo. S tím se pojí nejen umění vědomé komunikace, ale i vědomého pochopení potřeb a emocí druhých. 

Cílem se pak stává svobodnější život, kvalitnější práce s myšlenkami a emocemi a předcházet negativním spirálám, které nás lapají do slepých uliček okolního světa. Základním pilířem se stává definování, pochopení a prezentace osobních hranic. 

priroda.
priroda.

Někdy stačí se jen zastavit a sledovat. Někdy je třeba se sami sobě postavit čelem a přijmout pravdu. 

Štěstí, které hledáme leží v ochotě pochopit větší obrázek, než jsme my sami, a zároveň si přiznat, že v tomto měřítku jsme zanedbatelní pro okolní svět. 

  Přínosy mindfulness & awareness

Uvolnění, balance, spokojenost, štěstí

Více přítomnosti, méně stresu, klidnější mysl

Stabilnější emoce a vědomé reakce na různé situace.


Otázky a odpovědi

I. Jaké jsou mindfulness přístupy?

Popíšeme-li mindfulness jako "VĚDOMÉ VŠÍMÁNÍ a ZVÍDAVÉ PŘIJÍMÁNÍ skutečnosti jaká je, aniž bychom ji potřebovali SOUDIT, či jakkoliv USILOVALI o změnu, s VDĚČNOSTÍ a možností NECHAT JÍT. Vycházíme ze základních přístupů, ke kterým ještě můžeme přidat TRPĚLIVOST a DŮVĚRU. Jedná se o 9 základních principů všímavého života. 

- vědomé všímání (awareness on purpose)
- zvídavnost (beginner's mind)
- přijímání (acceptance)
- nesouzení (non-judgement)
- neusilování (non-striving)
- vděčnost (gratitude + generosity)
- nechat jít (letting go)
- trpělivost (patience)
- důvěra (trust)

2. Musím meditovat?

Nemusíš nic, co nechceš. Tak jako běh není jedinou formou cvičení nebo četba jedinou formou dozvídání se informací, meditace není povinná. Je účinná avšak v rámci pochopení a navázání, pochopení vlastních potřeb, tužeb, chování, myšlenek i emocí. Umožňuje rychleji se zorientovat v tom, jaké myšlenky nás zaplavují, jak a proč reaguje naše tělo. Můžeš namísto toho zkusit všímavé jezení, chůzi nebo jiné praktiky, které ti pomohou se dostat blíže vědomé přítomnosti. 

3. Jak často nebo dlouho je třeba meditovat?

Nemáš čas se zastavit na 10 minut? Ok, zkus 20 minut! Pokud máš pocit, že nic nestíháš, nezvládáš, honíš se za něčím, pak jsi sám sobě otrokem. Čím víc zrychluješ, tím víc chyb uděláš a tím se víc se od sebe vzdaluješ. Není třeba meditovat hodiny nebo několikrát za den. 

Jak často?
Optimálně denně. Ráno nebo večer. Zkus to jako reflexi k danému dni. Co tě čeká nebo co se událo. 

Jak dlouho?
To je čistě na tobě. Jak to budeš cítit. Je ok, že ze začátku to je jen pár minut nebo nádechů a výdechů. Chce to praxi se dostat do delších dechových praktik. 

Zkus 1 minutu denně zavřít oči a věnovat pozornost svému dechu. Za rok je to totiž 6 hodin celkem. 

4. Jak zastavím myšlenky?

Nezastavíš. Není to možné a ani to nechceš. Mozek potřebuje produkovat myšlenky. Nicméně můžeš se je naučit ovládat, přijímat a kontrolovat. Vybereš si, kterým myšlenkám věnovat pozornost chceš, a které můžeš nechat odejít. 

Stres není nepřítel.

Buď svým autentickým já.

Najdi cestu ke štěstí.

Odemkni svůj potenciál.

Objev svou vnitřní sílu.

Žij v harmonii a klidu.