Meditace - Jak začít a proč?

Meditace je chvíle, kdy se nesnažíme něčím a někým být a užíváme si chvíli, kdy jednoduše jsme. Meditační praxe pomáhá ke zklidnění, uvolnění, napojení se na vlastní tělo, mysl i emoce. Přestože máme pocit, jak máme život pod kontrolou, pravda leží na poměru, kdy 90 % našeho rozhodování a jednání vykonává náš auto-pilot. 

Meditace je transformační proces zvědomování přítomného okamžiku a všeho, co se s námi v danou chvíli děje. To umožňuje řadu výhod níže zmíněných, jako například pozitivnější mysl, lepší spánek, rozhodování, nebo také sebedůvěra, partnerský život a komunikaci. 


Mezi základní rozdělení meditací můžeme řadit:

Soustředěná meditace - lze ji také vnímat jako přítomnou nebo rozjímavou. Jinými slovy se soustředíme na vnímání vlastní tělesných prožitků, na smysly a jejich vjemy. 

Imaginativní meditace - tato meditace využívá sílu vizualizace, projekce a transcendence. Mysl je vedená k představení si různých tvarů, míst, pocitů, mantry, pohybu a/nebo situací. 

Relaxační meditace - můžeme sem řadit například aromaterapie, progresivní relaxace, vědomé relaxace v pohybu, dechové relaxace aj. 


Mezi další rozdělení můžeme řadit formy meditace:

Mindfulness, řízená, bdělá (v pohybu, jezení, aktivity), energické (laskavost, mantry, energie, odpuštění). Určitě na internetu jich najdete ještě daleko více. 

Nejčastější omyly a mýty kolem meditací:

Relaxace - relaxace je jistě vedlejším efektem, nicméně není přímým záměrem meditace. 

Nutné cíle a očekávání -mít cíl znamená být v budoucnosti. Meditace nás ukotvuje do přítomnosti. Stačí pouze přijímat co se děje tady a teď.

Náročná časová dotace - i mniši meditují 10 - 60 minut. Není důležité jak dlouho, ale jak často. Optimálně denně, i kdyby jen 2 minuty.

Hypnóza - meditace může způsobit euforické stavy, případně může odemknout různé emoce, ale meditace neuvede hypnotický stav.

Zklidnění mysli - tak jako relaxace, zklidnění mysli je vítaným benefitem pravidelné meditační praxe. Nicméně není cílem se myšlenek zbavit. Cílem meditační praxe je umět myšlenky pochopit, zpracovat a kontrolovat, čemu a jaké myšlence dáváme energii a pozornost. 


VÝHODY

10 KROKŮ K MEDITACI

Krom zklidnění a uvolnění meditace z dlouhodobého hlediska vytváří odolnost proti stresu, strachu a úzkostem, harmonizuje vyplavování kortizolu do těla. 

Umožňuje nám nastolovat pocity štěstí a spokojenosti saturací hormonů, které ke štěstí přispívají jako dopamin, oxytocin, serotonin a endorfin. 

Meditační praxe při pravidelném věnování se, tedy každý den, přináší:

 • hluboké relaxace a uvolnění
 • snižuje napětí, stres a frustrace
 • zlepšuje koncentraci a pozornost
 • usnadňuje rozhodování
 • vylepšuje komunikační dovednosti
 • zpomalují metabolické stárnutí
 • propojuje tělo, mysl a emoce
 • zvědomuje vlastní potřeby
 • rozvíjí kreativitu a emocionální stabilitu
 • podporuje psychiku a mentální zdraví
 • vytváří prevenci duševních psycho-patologických poruch
 • posiluje imunitní systém
 • posiluje sebepřijetí a vztah k nám samotným
 • normalizuje krevní tlak
 • zkvalitňuje dýchání a pomáhá i s alergiemi
 • urychluje léčbu akné, ekzemických a mykologických onemocnění
 • umožňuje sebereflexi a sebepoznání, včetně vnitřních vzorců
 • zlepšuje sociální vztahy i k nám samotným

1. Stačí i dvě minuty

Nebo klidně minuta. Není třeba se nutit do více. Medituj tak, jak to budeš cítit. Pokud už se ti mysl rozutíká a nemůžeš ji ukotvit, tak si poděkuj a meditaci ukonči.

 Ze začátku může být meditace nesnadná. Uvidíš, že s časem se to posune a ty budeš meditovat třeba 10 minut a ani ti to nepřijde. Začni malými krůčky.

2. Ráno nebo večer

Nejsnazší je začít ráno nebo večer před spaním. 

Ráno můžeš navázat klidně ještě v posteli nebo po ranní hygieně, například před sprchou. Uvidíš, že si tu sprchu pak ještě více užiješ. 

Večer je meditace přínosná pro ukončení denního ruchu a připravení se na kvalitnější spánek. 

3. Zvol si svou polohu

Není třeba lotusového květu. Můžeš se posadit na zem, na židli, na polštář nebo si lehnout na záda či stát. 

Je to tvá volba. V každém případě pamatuj, že je třeba mít rovná záda, aby hrudník byl otevřený pro kvalitní dech. Pokud sedíš, doporučuji si ze začátku sednout na polštář pro lepší polohu kyčlí. Nebudou tak rychle bolet nebo brnět. 

4. Kotvi se dechem

Dech je vstupní i výstupní branou. Na začátku se zaměř na svůj dech. Ten tě uvolní a uklidní. Na konci tě přivede k vědomí vlastního těla. 

V průběhu, kdykoliv se mysl rozuteče, nebojuj s tím. Pojmenuj myšlenku, poděkuj ji, že se objevila a zaměř se zpět na svůj nádech a výdech. 

Můžeš sledovat pohyb hrudníku a břicha, vnímat chlad a teplotu dechu či odčítat od 5 do 1.

5. Přijímej chyby a nedostatky

Ne vždy se bude dařit. Někdy mysl nebude až tak klidná, emoce budou lítat a tělo bude vzdorovat. Zkus k tomu přistupovat zvědavě a přijímat to jako fakta, informace. 

Jindy například se nebude líbit hudba, prostředí nebo začne někdo volat. Nehodnoť zda medituješ správně nebo ne. Medituj tak, aby to bylo příjemné pro tebe.

6. Vítej myšlenky i pocity

Myšlenky i pocity budou naskakovat. Jsou to věční parťáci. Myšlenky váží emoce a emoce lákají myšlenky. Vítej je jako své věrné přátelé. Věnuj se jim chvíli, pojmenuj je, zjisti, co ti přináší a vědomě se rozhodni, jak s nimi naložíš.

Tvorbu myšlenek a emocí nemáme pod kontrolou, ale to, jak s nimi pracujeme ano. Poděkuj jim, pošli je dál, ukotvi se dechem a pokračuj v meditaci. 

7. Eliminuj a tvoř prostor

Eliminuj veškeré rušivé elementy. Vypni telefon, sundej si hodinky, zavři počítač, klidně je odnes do vedlejší místnosti. 

Vytvoř si pohodlný a vzdušný prostor. Měl by být dostatečně osvětlený přirozeným světlem. Klidně si prvně ukliď, zapal si vonnou tyčinku, cokoliv, co ti pomůže k uvolnění. 

8. Tvoř životní styl

Udělej si z meditace zdravý návyk. Můžeš to spojit se snídaní nebo večeří. Jakmile doděláš jeden denní úkon, navaž meditací. Tím si zajistíš větší kontinuitu a nevypadnutí ze zvyku. A pokud vypadneš, rychle to dožeň. 

Někdy to bude nesnadné a nebude se ti chtít. Pokud ale překonáš svou mysl a pověnuješ se meditaci alespoň na chvíli, uvidíš, že si nakonec poděkuješ

9. Než začneš, naplň své potřeby

Tělo ve chvíli klidu hledá zapomenuté potřeby a dává jim přednost. Předběhni ho. Odskoč si, napij se čaje, protáhni se, klidně si dej kousek ovoce. 

Měj to pod kontrolou a uvidíš, že si zamedituješ o to snáž a déle. 

10. Netlač na pilu, buduj trpělivost

Nevidíš výsledky? Zkus jim dát čas

Nehledej rychlá řešení. Hledej řešení, která vydrží a ty chtějí čas. Výsledky se nedostaví po 5 meditacích a možná nebudou tak velké ani po 100. 

Začneš si ale všímat malých změn ve svém životě. V rozhodování, reakcích na situace, všímání si, kdy jsi ve stresu nebo kdy prožíváš příjemné emoce. 

Chceš začít meditovat a potřebuješ s tím pomoci nebo se na něco zeptat?

Chceš meditační praxi i u vás v kanceláři? Online nebo offline? 

Potřebuješ s někým probrat své prožitky z meditace?

OZVI SE - Podíváme se na to spolu.